Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Održan je sastanak Izvršnog odbora poljoprivrede i ribarstva

јануар 16, 2014

Priština, 16. januar  2014. godine  –  Danas je  održan sastanak Izvršnog odbora  „Poljoprivrede i ribarstva“, koji obuhvata sektore poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i bezbednosti hrane. Sastankom je predsedavao generalni sekretar Ministarstva za evropske integracije, gospodin Demush Shasha.  Na ovom sastanku, pored lokalnih institucija, takode je bio prisutan  predstavnik Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

Svrha sastanka je bila da se razgovara o nalazima u Izveštaju o napretku 2013, kao i akcijama preduzetih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) i Agencije za hranu i veterinu (AHV), u vezi  primene izazova koji su proizašli iz Izveštaja o napretku.

U ovom kontekstu, ocenjen je napredak u sektoru poljoprivrede u pogledu uskladivanja primarnog i sekundarnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Medutim, zatraženo je dodatno angažovanje na unapredenju zakonske infrastrukture i usvajanju novih nacrta zakona koji regulišu posebno sektor poljoprivrede, šumarstva i bezbednosti hrane.

Što se tice sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, pozitivno je ocenjena posvecenost za poboljšanje savetodavnih usluga preduzimanjem ubrzanih koraka u sekundarnom zakonodavstvu, kao i u daljoj funkcionalizaciji savetodavnih usluga putem Savetodavnih informacionih centara. Takode, zatraženo je da se povecaju napori centralnih i opštinskih institucija ka poboljšanju savetodavnih usluga. Što se tice zaštite poljoprivrednog zemljišta, zaštita zemljišta od promene namene zemljišta, bez ikakvih kriterijuma, i dalje ostaje izazov, dok ce se  konsolidacija poljoprivrednog zemljišta, pored opštine Vitina, takode nastaviti i u drugim opštinama.

Što se tice sektora šumarstva, ocenjena je posvecenost Kosovske agencije za šumarstvo (KAŠ) u zaštiti šuma od nelegalne sece kroz saradnju sa skupštinama opština. Nadležnosti upravljanja šumama su delegirane  opštinskim organima u skladu sa Ahtisarijevim paketom,  medutim, ilegalna seca se nastavlja, tako da je zahtevano da sve relevantne institucije (MPŠRR, opština i MŽSPP) koordiniraju,  što je najbolje moguce, da zaštite šume od nelegalne sece i zaštite ih od požara. Ovo pitanje c´e biti regulisano novim Nacrtom zakona o šumama.
Što se tice bezbednosti hrane, ocenjeno je  angažovanje u rešavanju problema koji proizilaze iz Izveštaja o napretku, ali prenos opštinskih inspektora u okviru AHV-a, akreditacija laboratorije za hranu, kao i ažuriranje statistickih podataka u Sistemu identifikacije i registracije (uvoz, kretanje, klanje itd.) i dalje ostaju izazov. Izmedu ostalog, zatraženo je  da se prenos inspektora sprovodi u saradnji sa Ministarstvom finansija, MPŠRR-om i opštinama.

Takode, usvajanje Strategije za unapredenje agro-preradivackih preduzeca je prioritet koji ima za cilj kategorizaciju svih agro-preradivackih preduzeca.
Za unapredenje doticnih sektora,  zatraženo je da se dodatno ojacaju administrativni kapaciteti za sprovodenje zakona na lokalnom i centralnom nivou.

Za sva dešavanja, pomoc EU, kroz TAIEX i druge oblike podrške za sve pomenute sektore je veoma cenjena. Na zakljucku sastanka, istaknuto je da sva pokrenuta pitanja treba da budu prioritet nadležnih institucija koje c´e preduzeti neophodne korake za rešavanje izazova identifikovanih u Izveštaju o napretku 2013.

Last modified: август 15, 2022

6 Responses to " Održan je sastanak Izvršnog odbora poljoprivrede i ribarstva "

 1. … [Trackback]

  […] Here you can find 77351 additional Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-izvrsnog-odbora-poljoprivrede-i-ribarstva/ […]

 2. boutiq vapes каже:

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-izvrsnog-odbora-poljoprivrede-i-ribarstva/ […]

 3. superkaya88 каже:

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-izvrsnog-odbora-poljoprivrede-i-ribarstva/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-izvrsnog-odbora-poljoprivrede-i-ribarstva/ […]

 5. Browning A5 каже:

  … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-izvrsnog-odbora-poljoprivrede-i-ribarstva/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/odrzan-je-sastanak-izvrsnog-odbora-poljoprivrede-i-ribarstva/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *