Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odeljenje za finansije i opšte usluge

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za finansije i opšte usluge su:

1.1. Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima ministarstva, pomaže upravi u unutrašnjoj organizaciji, pruža administrativnu, logističku i informacionu podršku i usluge informacione tehnologije;

1.2. Obezbeđuje sprovođenje procedura za izbor i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u skladu sa važećim zakonodavstvom;

1.3. Koordinira pripremanje, sprovođenje, izveštavanje i procenu budžeta Ministarstva;

1.4. Koordinira pravovremeno sprovođenje finansijskih obaveza Ministarstva;

1.5. Održava opremu IT-a i pruža usluge IT-a;

1.6. Upravlja sistemom arhive i internim dokumentima Ministarstva;

1.7. Pruža logističke usluge za Ministarstvo.

2. Rukovodilac odeljenja za finansije i opšte usluge izveštava generalnom sekretaru.

3. U okviru ovog odeljenje se nalaze sledeće divizije:

3.1. Divizija za ljudske resurse;

3.2. Divizija za budžet i finansije;

3.3. Divizija za IT i logističke usluge.

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za finansije i opšte usluge je trinaest (13).

Divizija za ljudske resurse 1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za ljudske resurse su:

1.1. Koordinira planiranje ljudskih resursa;

1.2. Upravlja zapošljavanjem osoblja;

1.3. Doprinosi povećaju učinka osoblja putem motivacije i razvijanja obuka;

1.4. Obezbeđuje sprovođenje postupaka za zapošljavanje i odabir, disciplinu, rešavanje žalbi, zahteva za odmor, procenu rada itd;

2. Rukovodilac Divizije za ljudske resurse izveštava generalnom sekretaru, sa operativnog gledišta, a rukovodiocu Odeljenja za finansije i opšte usluge, sa administrativnog gledišta.

3. Broj zaposlenih u Diviziju za ljudske resurse je jedan (1).

Divizija za budžet i finansije 1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za budžet i finansije su:

1.1. Priprema budžetske predloge;

1.2. Koordinira budžetska pitanja za sve organizacione strukture Ministarstva;

1.3. Prati i izveštava o izvršenju budžeta;

1.4. Obezbeđuje da finansijski troškovi budu u skladu sa budžetskim pravilima i procedurama;

1.5. Upravlja novčanim rezervama i osigurava da se unutrašnja finansijska kontrola zasniva na načelima odgovornosti;

1.6. Obezbeđuje blisku saradnju sa unutrašnjim i spoljašnjim revizorima u pripremanju budžetskih izveštaja i finansijskih revizija;

2. Rukovodilac Divizije za budžet i finansije izveštava generalnom sekretaru, sa operativnog gledišta, a rukovodiocu Odeljenja za finansije i opšte usluge, sa administrativnog gledišta.

3. Broj zaposlenih u okviru ove Divizije za budžet i finansije je pet (5).

Divizija za IT i logističke usluge 1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za IT i logističke usluge su:

1.1. Pruža logističku podršku za sastanke osoblja Ministarstva;

1.2. Pruža podršku u oblasti informacionih tehnologija;

1.3. Upravlja inventarom i skladištima Ministarstva;

1.4. Koordinira zahteve i potrebe Ministarstva za kancelarijsku robu i opremu za rad;

1.5. Upravljanje potrebama prevoza i vozilima Ministarstva;

1.6. Održava i upravlja sistemom arhive Ministarstva.

2. Rukovodilac Divizije za IT i logističke usluge izveštava rukovodiocu Odeljenja.

3. Broj zaposlenih u okviru Divizije za IT i logističke usluge je šest (6).

Comments are closed.