Integrimi Evropian

MEI održala javne konsultacije o nacrtu Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

3 децембра, 2015

Priština, 3. decembar – Ministarstvo za evropske integracije (MEI), je održala danas javne konsultacije u vezi sa nacrtom Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP), gde su doprineli predstavnici organizacija civilnog društva, institucija i drugih aktera.

Na otvaranju ovog sastanka, ministar za evropske integracije, g. Bekim Çollaku, je naglasio da će SSP zahtevati sveobuhvatne reforme našeg ekonomskog i političkog sistema i da će kroz reforme i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa Acquis-om EU-a ona doneti Kosovu velike ekonomske beneficije kroz liberalizaciju tržišta sa onim iz Evropske Unije i kroz porast konkurentnosti preduzeća.

“Mi smo kao Vlada duboko zainteresovani da tokom celog procesa sprovođenja SSP-a imamo aktivno obuhvatanje svih drugih zainteresovanih stranaka: političkih partija, civilnog društva, poslovne zajednice, univerziteta i raznih istraživačkih organizacija, medija, i drugih aktera. To je zato što smo uvereni da samo ovako možemo da obezbedimo njeno uspešno sprovođenje. Dok, uspešno primenjivanje SSP-a, posebno tokom narednih pet godina, će biti odlučujuća za samu našu budućnost, obzirom da će od toga zavisiti prvi naredni veliku koraka, dakle status države članice i početak pregovora učlanjenja”, procenio je ministar Çollaku.

One je rekao da je izrada Nacionalnog programa jedna od osnovnih obaveza koja proizilaze od SSP-a. Ministar Çollaku je takođe naglasio da će ovaj program uspostaviti sveobuhvatan okvir neophodnih reformi. “Drugim rečima, ona sadrži kratkoročne mere (koje pokrivaju 2016. godinu) i srednjoročne prioritete (koja pokrivaju godine 2017-2020). Svako poglavlje će sadržati dve vrste mera: zakonodavne mere i mere sprovođenja”, objasnio je on.

On je takođe objasnio da je program podeljen u tri blokova: politički kriterijumi, ekonomski kriterijumi i evropski standardi.

“Kao takav, Program za sprovođenje SSP-a će poslužiti kao glavni nacionalni strateški dokumenat za planiranje, sprovođenje i nadgledanje sprovođenja i nadgledanja svih neophodnih reformi do pregovora za članstvo u EU i dalje”, dodao je između ostalog ministar Çollaku.

U vezi sa Nacionalnim programom za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju su u nastavku govorili i šef kancelarije EU-a na Kosovu, g. Samuel Zhbogar, ambasadorka Savezne Republike  Nemačke na Kosovu gđa. Angelika Viets, predsedavajuća Komisije za evropske integracije u Skupštini Republike Kosovo gđa. Teuta Sahatqija kao i g. Leon Malazogu, izvršni direktor u Institutu  Demokratija za razvoj (D4D).

Diskusije o sadržaju nacrta su nastavljene kroz radne grupe koje su podeljene prema sektorima koji se povezuju sa administrativnim političkim kriterijumima, pravdom, slobodom i bezbednošću, sa ekonomskim kriterijumima i unutrašnjim tržištem kao i sektorskim politikama.

Očekuje se da će nakon javnih konsultacija sa organizacijama civilnog društva i poslovnom zajednicom, Nacionalni program za sprovođenje SSP-a okončati i usvojiti prvenstveno u Vladi i zatim u Skupštini Republike Kosovo.

Last modified: 11 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *