Integrimi Evropian

Kosovo i Evropska unija razgovaraju o trgovini, privredi, carini i porezima, u okviru SSP

16 јуна, 2018

 

Predstavnici Kosova i Evropske komisije danas su u Briselu razgovarali o dešavanjima u oblasti trgovine, carine, poreza, privrede i slobodnog kretanja robe u protekloj godini. Ovo je bilo drugo zasedanje pododbora, u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Komisija i Kosovo su se u svim oblastima saglasili oko značaja primene relevantnih prioriteta iz Evropske agende reforme i Programa ekonomske reforme, kao i preporuka iz Izveštaja Komisije o Kosovu za 2018. god.
Što se tiče trgovine, strane su razgovarale o trgovinskoj integraciji i trgovinskom bilansu sa glavnim trgovinskim partnerima Kosova. Kosovo je predstavilo dešavanja u vezi sa CEFTA. Komisija je podvukla značaj produbljivanja regionalne ekonomske integracije i pozdravila sporazume postignute na ministarskom zasedanju CEFTA u Prištini, 27.04.2018. godine, tokom kosovskog predsedavanja. Strane su se saglasile da redovno razmenjuju informacije o prijavi Kosova za status posmatrača u STO. Komisija je naglasila važnost toga da Kosovo usvoji i primeni revidirane zakone o merama zaštite uvoza i o trgovini naftnim proizvodima i obnovljivim gorivima te da reši pitanje isparavanja nafte i gubitka druge potrošne robe.
Što se tiče carine i poreza, Evropska komisija je naglasila značaj jačanja kapaciteta Poreske uprave i Uprave carina, kao i iznalaženja dugoročnog rešenja za kadar koji obavlja funkciju vršioca dužnosti. Komisija je apelovala na Kosovo da se dodatno bori protiv neformalne ekonomije i nastavi reforme poreske uprave, posebno smanjenjem vremena potrebnog za povraćaj PDV-a za preduzeća i povećanjem naplate dugovanja (zaostalih poreza). Što se tiče carine, Komisija je podstakla Kosovo da izmeni i dopuni kosovski Zakon o carini i akcizama da bi se dodatno uskladio sa zakonima i praksama EU.
Što se tiče industrije i politike za MSP, Evropska komisija je podsetila na potrebu da se izvrši prestrukturisanje KAUPP i dodatno razviju njeni kapaciteti kako bi se unapredio učinak u pogledu promovisanja i davanja podrške ulaganjima, privatnom sektoru i razvoju MSP. Komisija je apelovala da se povećaju napori radi podizanja konkurentnosti i jačanja izvoznog potencijala kosovskih privrednih subjekata, da bi se u celosti iskoristile prednosti SSP. Kosovo je preuzelo obavezu da ubrza pripreme u COSME-u, uključujući uspostavljanje Konzorcijuma mreže preduzeća.
Na kraju, što se tiče slobodnog kretanja robe, Kosovo je obećalo da će povećati kapacitet institucija i dodatno uskladiti zakone sa komunitarnim pravom EU kako bi se poboljšao kvalitet infrastrukture u oblastima standardizacije, akreditacije, procene usklađenosti, metrologije i nadzora tržišta. Evropska komisija je apelovala na Kosovo da obezbedi dosledno sprovođenje relevantnih propisa na celom Kosovu.

Pregled

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa evropskom agendom.
• Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododbora predsedaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti. Zaključci sa zasedanja uskoro će biti dostupni na internet portalu Kancelarije EU/SPEU na Kosovu https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en. Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici. Dve posebne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
• Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu. Zasedanja, takođe, služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije.

Last modified: 9 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *