Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali su sastanak trećeg Pododbora za SSP za energiju, životnu sredinu, klimu, regionalni razvoj i transport

март 14, 2019

 

 

Priština, 14. mart 2019 – Zvaničnici Kosova i Evropske Komisije sastali su se u Priština kako bi razgovarali o razvoju događaja tokom protekle godine u oblastima energije, životne sredine, klime, transporta i regionalnog razvoja. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. U svim oblastima, Komisija i Kosovo su se složili o značaju sprovođenja prioriteta Agende evropskih reformi i Programa ekonomskih reformi, kao i preporuka Izveštaja Komisije o Kosovu za 2018. i preporuka relevantnih pododbora.

Što se tiče energije, Komisija je pozdravila usvajanje Akcionog programa za energetsku strategiju 2018-2020 i naglasila važnost implementacije istog. Ovo bi trebalo da jasno definiše prioritete Kosova u ovom sektoru, uključujući planove o ispunjavanju međunarodnih obaveza kao što su 3. energetski paket i dekomisija TE Kosovo A i remont TE Kosovo B. Što se tiče TE Novo Kosovo, Komisija je naglasila važne rizike koji se odnose na njeno finansiranje, izgradnju i moguće ekološke, socijalne i fiskalne uticaje. Komisija je izrazila zabrinutost zbog stalnih kašnjenja u donošenju Zakona o obaveznim rezervama naftnih derivata.

Komisija je pozdravila usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti i uspostavljanju Fonda za energetsku efikasnost, ali je naglasila važnost usvajanja sekundarnog zakonodavstva koje proizlazi iz Zakona o energetskoj efikasnosti, kao i funkcionalizacije Fonda za energetsku efikasnost. U jačanju napora na postizanju ciljeva obnovljive energije, Komisija je pozvala Kosovo da osigura usvajanje i implementaciju revidiranog akcionog plana za obnovljive izvore energije.

U pogledu životne sredine, Komisija je izrazila zabrinutost zbog ograničenog napretka u ovoj oblasti, koja je od velikog značaja za građane Kosova i kvalitet njihovog zdravlja i života. Konkretno, Komisija se je raspitivala o napretku u praćenju kvaliteta vazduha u realnom vremenu i zatražila sprovođenje momentalnih mera za smanjenje nivoa zagađenja vazduha.

U vezi klimatske aktivnosti, Kosovo je usvojilo Strategiju i Akcioni plan o klimatskim promenama, ali treba da započne sprovođenje istih.

Takođe je diskutovano o najnovijim zakonodavnim i političkim dešavanjima u oblasti transporta. Komisija je naglasila potrebu da se nastavi sa razvojem projekata koji će pomoći uspostavljanju osnovne transportne mreže za Zapadni Balkan. Obe strane su se složile da je potrebno nastaviti reforme, uključujući jačanje nezavisnosti i kapaciteta regulatornih institucija u sektoru transporta. Homologacija vozila i dalje ostaje pitanje koje kosovske vlasti moraju hitno rešiti. Što se tiče bezbednosti na putevima, pri usklađivanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, Kosovo treba da preduzme konkretne mere za poboljšanje bezbednosti na putevima, u interesu građana.

Konačno, u pogledu regionalnog razvoja, Komisija je naglasila značaj usvajanja strategije o ravnomernom regionalnom razvoju.

Osnovne informacije

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir za EU i kosovsku administraciju za redovno razmatranje tehničkih i političkih pitanja u vezi sa evropskom agendom. Organi SSP-a uključuju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kojem pomažu Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji pokrivaju širok spektar tekovina EU. Sastanci tela SAA pružaju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije.
• Svaki sastanak pododbora nadgleda i prati sprovođenje reformi na Kosovu i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu.
• Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima pododbora, o pravosuđu, slobodi i sigurnosti; inovacijama, informatičkom društvu, socijalnoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i oporezivanju; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravlja; poljoprivredi, ribarstvu, bezbednosti hrane; saobraćaju, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim pitanjima, statistici.
• Dve druge oblasti se pokrivaju sastancima posebnih grupa, reforma javne uprave i normalizacija odnosa sa Srbijom.
Sednicama Odbora za SP i pododbora kopredsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultuje zajedničkim dogovorenim radnjama koje trebaju da preduzmu kosovske vlasti. Zaključci sa sastanka će uskoro biti dostupni na internet stranicama Kancelarije EU na Kosovu i Ministarstva za evropske integracije.

Za više informacija, kontaktirajte:
Kancelarija Evropske unije: Safet Kabashaj 049 787 946
Ministarstvo za evropske integracije: Gëzim Dushi, 044 207 98

Last modified: август 5, 2022

One Response to " Kosovo i Evropska unija održali su sastanak trećeg Pododbora za SSP za energiju, životnu sredinu, klimu, regionalni razvoj i transport "

  1. … [Trackback]

    […] Find More here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-sastanak-treceg-pododbora-za-ssp-za-energiju-zivotnu-sredinu-klimu-regionalni-razvoj-i-transport/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *