Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali su sastanak pododbora za inovacije, informatičko društvo i socijalnu politiku

фебруар 7, 2020

 

Pristina, 7 Februar 2020 – Predstavnici Evropske komisije i kosovske vlasti započeli su niz sastanaka Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u 2020. sa sastankom Pododbora za inovacije, informatičko društvo i socijalnu politiku, koji je održan 6. februara u Prištini. Sastanak je obuhvatio širok spektar tema iz oblasti obrazovanja, socijalnih politika i zapošljavanja do telekomunikacija i audio-vizuelnih politika, kao i kulturno nasleđe. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. U svim oblastima, Komisija i Kosovo su se složili o značaju sprovođenja relevantnih prioriteta Agende evropskih reformi i Programa ekonomskih reformi, kao i preporuka poslednjeg Izveštaja Komisije o Kosovu i prethodnih zaključaka pododbora.

Što se tiče informatičkog društva, Kosovo je opisalo već postignute rezultate u sprovođenju Digitalne agende, pre svega u pogledu infrastrukture, kao i planove za razvoj usluga i rešavanje novih digitalnih izazova u narednim godinama. Kosovo je opisalo tekući rad na kibernetičkoj bezbednosti, Direktivi NIS (Sigurnost mreža i informacionih sistema-Security of Network and Information Systems), kao i transponovanje Uredbe eIDAS (Usluge elektronske identifikacije i pouzdanosti za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu-Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market). Komisija je ohrabrila Kosovo da obezbedi finansijsku i organizacionu nezavisnost regulatornog organa za elektronsku i poštansku komunikaciju. Takođe je pozdravila napredak Kosova u sprovođenju Regionalnog sporazuma o romingu.

O audiovizuelnim politikama, posebno prelasku na digitalni prenos, Komisija je [izrazila žaljenje zbog nedostatka napretka i] ohrabrila Nezavisnu komisiju za medije da pronađe načine za oslobađanje frekvencija tokom naredne godine. Komisija je takođe ohrabrila Kosovo da pronađe održivo rešenje za finansiranje javnog emitera, u skladu sa tekovinama EU. Takođe je pozvala na promenu politika koje se odnose na Etički kodeks kako bi bio u skladu sa standardima Saveta Evrope.

U zapošljavanju, Komisija je ocenila aktivne mere tržišta rada koje sprovodi Agencija za zapošljavanje, posebno one koje su usmerene na mlade i žene. Strane su razgovarale o nacrtu zakona o radu, ističući važnost osiguravanja da sadrži odredbe o porodiljskom i očinskom odmoru u skladu sa tekovinama EU. Takođe se vodila diskusija o zakonodavstvu o zdravlju i bezbednosti na radu, a posebno o povećanju kapaciteta i na taj način daljem poboljšanju rada Inspekcije rada. Strane su takođe razgovarale o sprovođenju socijalnog dijaloga na Kosovu.

O obrazovanju, Komisija je podsetila na potrebu za davanjem prioriteta osiguranju kvaliteta na svim nivoima, od predškolskog do visokog obrazovanja. Ovo se prvenstveno može postići jačanjem organa za osiguranje kvaliteta, naime Inspekcije obrazovanja i koordinatora za kvalitet pred-univerzitetskog obrazovanja, Agencije za akreditaciju visokog obrazovanja i Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije za stručno obrazovanje, ali i uz odgovarajuće finansiranje obrazovnih ustanova, zaokruživanjem reforme kurikuluma novim, kvalitetnijim udžbenicima, mogućnostima obuke za nastavi kadar i obezbeđivanjem nove infrastrukture za rano obrazovanje. Komisija je ohrabrila Agenciju za akreditaciju da obnovi napore za primenu ENQA preporuka kako bi se za dve godine mogla ponovo prijaviti za članstvo, a u međuvremenu da podnese zahtev za status posmatrača u ovoj organizaciji. Vlasti su ohrabrene da donesu Zakon o visokom obrazovanju, u skladu sa preporukama koje je dao zajednički Horizontalni instrument EU-Savet Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, kao i Zakon o predškolskom obrazovanju. Komisija je primetila da vlasti obezbeđuju ograničen broj pomoćnih nastavnika za decu sa posebnim potrebama, ali je potrebno poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju za sve, uključujući ugrožene grupe i manjinske zajednice. O zaštiti kulturne baštine, Komisija je naglasila da Kosovo treba da osigura kontinuiranu posvećenost Savetu za sprovođenje i nadgledanje i radu istog i finalizaciju Zakona o kulturnoj baštini.

Uopšteno, o obrazovanju, ali i u pogledu nauke i istraživanja, Komisija je pozvala Kosovo da obezbedi tačne podatke [izbrisati uključujući i za indikatore za obrazovanje i obuku 2020.] i poveća državnu potrošnju.

U vezi istraživanja i inovacija, Komisija je naglasila važnost dobrih kapaciteta za istraživanje i inovacijske za povećanje konkurentnosti, integraciju u Evropski istraživački prostor i poboljšanje učešća u programima EU, kao što su Horizon 2020 i Erasmus +, uključujući i imenovanje kontaktnih tačaka za svaki program. Učešće Kosova u programu Horizon 2020 bilo je posebno veliko u 2019. jer je konkurentno stečeno više od 1 miliona evra od Horizonta 2020.

Sve u svemu, raspravljalo se o sveobuhvatnoj prirodi IKT-a veština, kao i o potrebi da se integrišu u buduće digitalne i obrazovne strategije, istovremeno uzimajući u obzir na tržištu rada.

Sastankom su ko-predsedavali Ministarstvo za evropske integracije i Generalna direkcija Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, uz učešće stručnjaka iz drugih direkcija i ministarstava.

Istorijat

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir za EU i kosovsku administraciju za redovno razmatranje tehničkih i političkih pitanja u vezi sa evropskom agendom.

• Sednicama Odbora za SP i pododbora kopredsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultuje zajedničkim dogovorenim radnjama koje trebaju da preduzmu kosovske vlasti. Zaključci sa sastanka su dostupni na internet stranici Kancelarije EU na Kosovu (https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en and www. Https://www.mei-ks.net (veza je spoljna) .). Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima pododbora, o pravosuđu, slobodi i sigurnosti; inovacijama, informatičkom društvu, socijalnoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i oporezivanju; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravlja; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; saobraćaju, životnoj sredini, energetici, regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim pitanjima, statistici. Dve posebne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

Last modified: август 5, 2022

7 Responses to " Kosovo i Evropska unija održali su sastanak pododbora za inovacije, informatičko društvo i socijalnu politiku "

 1. sig spear for sale каже:

  … [Trackback]

  […] Here you will find 55689 additional Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-sastanak-pododbora-za-inovacije-informaticko-drustvo-i-socijalnu-politiku/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-sastanak-pododbora-za-inovacije-informaticko-drustvo-i-socijalnu-politiku/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-sastanak-pododbora-za-inovacije-informaticko-drustvo-i-socijalnu-politiku/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-su-sastanak-pododbora-za-inovacije-informaticko-drustvo-i-socijalnu-politiku/ […]

 5. linetogel каже:

  💫 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the galaxy of excitement! 🎢 The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! 🌟 Embark into this cosmic journey of discovery and let your thoughts fly! 🚀 Don’t just explore, experience the thrill! #FuelForThought Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of awe! ✨

 6. slot online каже:

  🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the galaxy of wonder! 🌌 The thrilling content here is a captivating for the imagination, sparking awe at every turn. 💫 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of inspiring insights! #InfinitePossibilities Embark into this thrilling experience of discovery and let your mind soar! 🚀 Don’t just enjoy, savor the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of discovery! ✨

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *