Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali prvi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost Sporazuma za stabilizaciji i pridruživanju

јануар 26, 2017

Priština, 26. januar 2017. – Zvaničnici Kosova i Evropske komisije sastali su se u Prištini kako bi razgovarali o svemu što je postignuto u protekloj godini dana na polju pravde, slobode i bezbednosti. Razgovor je održan u okviru primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. aprila 2016. godine. Evropska komisija i Kosovo su postigli saglasnost u svim oblastima koje su važne za ispunjavanje prioritetnih zadataka koji proističu iz Plana evropskih reformi.

EU je želela da sazna više o planiranoj reviziji sektora vladavine prava, te je ohrabrila dalji rad na usaglašavanju kosovskog zakonodavstba sa pravnim tekovinama EU i najboljim evropskim praksama. Kosovo se obavezalo da će dalje raditi na jačanju nezavisnosti u radu i odgovornosti pravosudnog sistema. EU je naglasila da bi imenovanja članova SSK trebalo da budu transparentna i meritokratska, a da bi rad sudova koji se bave teškim zločinima trebalo dodatno ojačati. EU je još jednom ponovila da izražava zabrinutost zbog velikog broja zaostalih nerešenih predmeta, te je ohrabrila vlasti da revidiraju postupke za njihov prijem.
EU i Kosovo su razgovarali o ostvarenom napretku u broju istraga, završnih sudskih presuda. Takođe je bilo reči o konfiskacijama u teškim slučajevima organizovanog kriminala i korupcije. Vlastima je upućena poruka da bi ovo pitanje i dalje trebalo smatrati prioritetnim, ali i da bi trebalo veći fokus usmeriti na preventivne mere. EU je podvukla važnost jačanja napora transparentnosti i odgovornosti finansiranja političkih stranaka. Primljeni su k znanju napori koji za cilj imaju borbu protiv korupcije u okviru javnih nabavki kroz  stavljanje platforme elektronskih nabavki (e-nabavke) u operativno stanje.

Kada se radi o unutrašnjim poslovima i borbi protiv organizovanog kriminala, razmenjeni su stavovi o migracijama, azilu i readmisiji, integrisanom upravljanju granicama i pokretanju sistema adresa i matičnih registara, uključujući sever. Govoreći o borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, EU i Kosovo su se saglasili da će dalje ojačati rad na sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije. Biće nastavljen i rad na reintegraciji. EU je još jednom naglasila da postoji potreba da se sistematski prati, sprečava i sprovodi borba protiv neformalne ekonomije, pranja novca, finansiranja terorizma i drugih finansijskih krivičnih dela. U razgovoru je bilo reči o neophodnom jačanju napora i kapaciteta borbe protiv kriminala, posebno protiv visokotehnološkog kriminala, trgovine narkoticima i trgovine oružjem.

Po pitanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, EU i Kosovo su razgovarali o potrebi daljeg unapređivanja razvoja i primene svih politika. Razgovori su takođe obavljeni o davanju budžetskih sredstava za ljudska prava. Naglašena je potreba za stvarnim naporima kako bi se osiguralo sprovođenje u delo preporuka ombudsmana. To se odnosi i na Skupštinu. EU je i dalje zabrinuta po pitanju slobode izražavanja, i naglasila potrebu za održivo finansiranje za javnog servisa u skladu sa zakonom i najboljim evropskim standardima. Kada se radi o imovinskim pravima, obe strane su razgovarale o potrebi za sprovođenjem u delo sudskih odluka. Razgovori su se dalje ticali prava dece, osoba sa invaliditetima i pripadnika LGBT zajednice kao i kazneno-popravnog sistema. EU je takođe predstavila svoju novu regulativu o zaštiti ličnih podataka.

Kada se radi o zaštiti manjinskih zajednica, Kosovo se obavezalo da će primeniti Zakon o upotrebi jezika i rešiti probleme koji se iznova javljaju, a koji se odnose na neadekvatna budžetska sredstva za ovu namenu. EU i Kosovo su razgovarali o bezbednosnim pitanjima i incidentima koji se tiču nevećinskih zajednica i ponovo su naglasili da postoji potreba da se takvi incidenti odlučno reše kako bi se povratilo poverenje između žrtava i zajednica gde se incidenti dešavaju. Situacija Roma, Aškalija i Egipćana, odnosno manjak napretka u poboljšanju standarda života ovih najugroženijih zajednica, i dalje izazivaju zabrinutost EU.

O procesu

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir kako bi EU i vlasti Kosova mogle redovno razgovarati o tehničkim pitanjima i pitanjima javnih politika u smislu evropske agende. Sastanci se direktno unose u godišnje izveštaje Evropske komisije.
• Sastanak svakog pododbora prati rad Kosova na primeni reformi, te identifikuje kako EU može pomoći u tom procesu.
• Postoji sedam sektora u okviru kojih se organizuju sastanci: pravda, sloboda i bezbednost; inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; trgovina, industrija, carine i porezi; interno tržište, konkurentnost, zaštita potrošača i zdravlja; poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; transport, zaštita životne sredine, energetika, regionalni razvoj; ekonomska i finansijska pitanja, statistika.
• Dve preostale oblasti koje se pokrivaju kroz sastanke posebnih grupa su reforma državne uprave i normalizacija odnosa sa Srbijom.
• Sastanke Odbora i Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje zajednički vode Evropska komisija i Kosovo. Rezultat svakog sastanka su zajedničke mere koje će preduzeti vlasti Kosova. Zaključci sastanka će biti objavljeni na internet stranici Kancelarije EU na Kosovu.

 

Last modified: август 10, 2022

7 Responses to " Kosovo i Evropska unija održali prvi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost Sporazuma za stabilizaciji i pridruživanju "

 1. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-prvi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost-sporazuma-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

 2. buy MDMA online каже:

  … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-prvi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost-sporazuma-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-prvi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost-sporazuma-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-prvi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost-sporazuma-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

 5. … [Trackback]

  […] There you will find 63725 additional Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-prvi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost-sporazuma-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

 6. โคมไฟ каже:

  … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-prvi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost-sporazuma-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

 7. incestuous sex каже:

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-prvi-sastanak-pododbora-za-pravdu-slobodu-i-bezbednost-sporazuma-za-stabilizaciji-i-pridruzivanju/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *