Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali 2. sastanak podkomiteta za Sporazum za stabilizaciju i pridruživanje o unutrašnjem tržištu, konkurenciji i zaštiti potrošača i zdravlja

јануар 31, 2018

Predstavnici Kosova i Evropske komisije u Prištini su se sastali u utorak 31. januara 2018. kako bi diskutovali o dešavanjima tokom prošle godine u oblastima javnih nabavki, autorskih prava, prava osnivanja i slobode kretanja usluga, politika konkurencije, kretanja kapitala, finansijskih usluga i prava kompanija, kao i zaštiti potrošača i zdravlja. Diskusije su održane u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016.

Komisija i Kosovo su se u svim oblastima složili o značaju sprovođenja relevantnih prioriteta Agende evropskih reformi i Programa ekonomskih reformi, kao i preporuka Komisije iz Izveštaja 2016. i 2017. za Kosovo.

U vezi javnih nabavki, Komisija je pozdravila pozitivan razvoj u pogledu daljeg usklađivanja sa tekovinama EU i platformu e-nabavke koju su uveli kosovski organi. Komisija je naglasila značaj poboljšanja transparentnosti na svim nivoima javnih nabavki, uključujući uvođenje obavezujućeg e-podnošenja tendera, posebno za one od velike vrednosti. Tokom diskusija je takođe naglašeno dalje usavršavanje javnih nabavki, poboljšanje sistematskog nadzora sprovođenja ugovora i postojanje jakog sistema za rešavanje, koji je oslobođen svih pretnji.

U odnosu na autorska prava (AP), Komisija je naglasila potrebu da Vlada treba da se pozabavi preprekama u kapacitetima Agencije za autorska prava, uključujući imenovanje novog direktora. Kosovo je ponovo naglasilo svoju predanost da, u roku od 5 godina od stupanja na snagu SSP-a, dostigne nivo zaštite i primene AP prava slična onima u EU.

Povodom prava osnivanja i slobode pružanja usluga, Komisija je pozdravila donošenje Zakona o uslugama i ohrabrila Kosovo da nastavi sa potpunom liberalizacijom poštanskog tržišta i daljeg usklađivanja sa zakonom o uređenim strukama.

Takođe, u vezi konkurencije, Komisija je pozdravila mere za jačanje Kosovskog organa za konkurenciju (KOA) i objavljivanje izveštaja sa preporukama o stanju monopola na tržištu i naglasila potrebu za daljim podizanjem svesti o konkurentnim politikama među značajnijim akterima, posebno sudijama. U pogledu državne pomoći, obe strane su se složile i o potrebi ubrzavanja mera u ovoj oblasti kako bi bile u stanju da ispune listu i usklade sheme državne pomoći prema roku predviđenom u SSP-u, odnosno aprila 2019.

O kretanju kapitala, finansijskih usluga i prava kompanija, kosovski organi su ažurirali Komisiju o dešavanjima tokom poslednje godine i obe strane su se dogovorile o potrebi za povećanjem napora u borbi protiv privrednog i finansijskog kriminala. Komisija je ponovila svoj poziv za povećanje fokusa na sektor osiguranja kako bi se promovisala praksa zdrave konkurencije i nivo sprovođenja aktivnosti u ovoj oblasti, kao i poboljšali standardi u računovodstvu, reviziji i finansijskom izveštavanju.

U odnosu na zaštitu potrošača, strane su se složile o potrebi pojačavanja nivoa svesti i zaštite potrošačkih prava. Komisija je posebno ohrabrila adekvatno uključenje udruženja potrošača i drugih relevantnih aktera u planiranom donošenju zakonodavnog okvira.

Na kraju, o zdravstvu su se obe strane složile da je potrebno pozabaviti se zdravstvenim politikama na holistički način uz potrebu veće saradnje i koordinacije među akterima. Problem zagađenja vazduha sa kojim se Priština suočava je jedno od takvih pitanja, pri čemu su neuspesi u drugim sektorima doprineli problemu. Komisija je takođe naglasila značaj uspostavljanja održivog, isplativog sistema i sistema u kojem je pacijent u centru pažnje na Kosovu, približavajući se međunarodno priznatim standardima kvaliteta i bezbednosti. Kosovo je takođe ohrabreno da nastavi sa daljim usklađivanjem zakonodavstva sa tekovinama EU.

Istorijat

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir za administraciju EU i Kosova za redovne razgovore o tehničkim i političkim pitanjima u vezi evropske agende.

Sastancima komiteta i podkomiteta SP-a kopredsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultuje dogovorenim pratećim radnjama koje trebaju preduzeti kosovski organi. Zaključci sastanaka su dostupni na internet stranici Kancelarije EU na Kosovu (https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en i https://www.mei-ks.net .Sedam oblasti je pokriveno sektornim sastancima podkomiteta, kao što su pravosuđe, sloboda i bezbednost; inovacije, informatičko društvo, socijalne politike, obrazovanje i kultura; trgovina, industrija, carine i porezi; unutrašnje tržište, konkurentnost, zaštita potrošača i zdravlja; poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane, saobraćaj, životna sredina, energija, regionalni razvoj; i privredna i finansijska pitanja i statistika. Dve posebne grupe pokrivaju reforme javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

Na svakom sastanku podkomiteta se nadgleda i prati ispunjenje reformi sa strane Kosova i identifikuju načini na koje EU može biti od pomoći u ovom procesu. Na sastancima se takođe daje direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije.

Last modified: август 9, 2022

2 Responses to " Kosovo i Evropska unija održali 2. sastanak podkomiteta za Sporazum za stabilizaciju i pridruživanje o unutrašnjem tržištu, konkurenciji i zaštiti potrošača i zdravlja "

  1. hkusa каже:

    … [Trackback]

    […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-2-sastanak-podkomiteta-za-sporazum-za-stabilizaciju-i-pridruzivanje-o-unutrasnjem-trzistu-konkurenciji-i-zastiti-potrosaca-i-zdravlja/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-unija-odrzali-2-sastanak-podkomiteta-za-sporazum-za-stabilizaciju-i-pridruzivanje-o-unutrasnjem-trzistu-konkurenciji-i-zastiti-potrosaca-i-zdravlja/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *