Integrimi Evropian

Kosovo i Evropska komisija diskutovali o napretku ostvarenom u trgovini, industriji, carinama i oporezivanju, i slobodnom protoku robe

14 априла, 2016

Brisel, 14. april 2016.- Trgovina, industrijska politika i politika za mala i srednja preduzeća (MSP), carina, oporezivanje i slobodan protok robe glavne su teme o kojima je razgovarano na sastanku u okviru Dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP) održanom 14. aprila u Briselu.

Obe strane su izrazile zadovoljstvo stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 1. aprila 2016. godine. Budući da su teme o kojima je razgovarano veoma istaknute i predstavljaju ugaoni kamen SSP-a, sastanak je bio naročito važan takođe da se započne primena Sporazuma. Takođe je naglašen značaj Programa ekonomskih reformi Kosova i njegova pravovremena primena.

Među konkretnim pitanjima koja su pomenuta tokom sastanka, razgovarano je o trgovinskoj integraciji Kosova i trgovinskim bilansima sa njegovim glavnim trgovinskim partnerima. Komisija je naročito istakla potrebu da se pažljivo razmotri pristup Kosova Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Pored toga, Kosovo je predstavilo trenutno stanje u pregovorima sa CEFTA, naročito probleme sa kojima se suočilo tokom primene sporazuma. Takođe je razgovarano o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Turskom.

U oblasti carina i oporezivanja razgovarano je o administrativnim kapacitetima i učinku obeju uprava. Vlada je predstavila planirano spajanje dveju uprava. Evropska komisija je naročito istakla zabrinutost u vezi sa nagomilanim nerešenim predmetima koji se odnose na carinu i poreze u Fiskalnom odseku Osnovnog suda u Prištini. Komisija je podstakla uprave da reše ovo pitanje što je pre moguće i da pripreme detaljan plan za rešavanje nagomilanih predmeta i za efikasno rešavanje trenutnih predmeta. Snažnija borba protiv neformalne ekonomije utvrđena je kao ključ za dalji ekonomski razvoj. Kao i prošle godine, Evropska komisija je podstakla Kosovo da usvoji i primeni neophodni zakonski okvir koji će uzeti u obzir isparavanje benzinskih proizvoda po njihovom uvozu. Evropska komisija je takođe podelila informacije o Carinskom zakoniku EU koji će stupiti na snagu u maju 2016. godine.

Što se tiče industrijskog sektora i razvoja MSP-a, predstavljeno je nastupajuće objavljivanje indeksa politika za MSP za 2016. godinu za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku i njegova ocena. Predstavljeni su nedostaci i problemi sa neophodnom poslovnom statistikom za svrhu politike. Pored toga, Kosovo je predstavilo trenutno stanje u primeni njegove strategije za razvoj privatnog sektora.

Što se tiče slobodnog protoka robe, detaljno je razgovarano o oblastima standardizacije, oceni saglasnosti, akreditaciji, metrologiji i praćenju tržišta.

Sastanke u okviru dijaloga o PSP-u, čiji će izveštaji biti uneti u sledeći izveštaj o napretku zemlje, organizuju zajedno Evropska komisija i Ministarstvo za evropske integracije.
Osnovne informacije

Dijalog o PSP je okvir unutar kojeg Evropska komisija i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima politike u vezi sa evropskom agendom. Dijalog o PSP nadgleda i prati kako Kosovo sprovodi reforme i utvrđuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sektorskim i plenarnim sastancima u okviru dijaloga o PSP kopredsedavaju Evropska komisija i vlada. Na svakom sastanku se zajednički dogovaraju propratne radnje koje bi kosovske vlasti trebalo da preduzmu.

Sektorskim sastancima je obuhvaćeno sedam oblasti i oni tesno prate format dijaloga koji EU ima sa drugim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Tih sedam sektora su:

– Pravosuđe, sloboda i bezbednost
– Inovacije, informacionog društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura
– Trgovina, industrija, carina i porezi
– Unutrašnje tržište, konkurencija, zdravstvena i zaštita potrošača
– Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane
– Saobraćaj, životna sredina, energetika, regionalni razvoj
– Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

U okviru SSP-a, sastanci dijaloga o PSP će biti transformisani i zamenjeni pododborima za stabilizaciju i pridruživanje.

 

Last modified: 10 августа, 2022

One Response to " Kosovo i Evropska komisija diskutovali o napretku ostvarenom u trgovini, industriji, carinama i oporezivanju, i slobodnom protoku robe "

  1. … [Trackback]

    […] Read More here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-evropska-komisija-diskutovali-o-napretku-ostvarenom-u-trgovini-industriji-carinama-i-oporezivanju-i-slobodnom-protoku-robe/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *