Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i EU diskutuju o poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i bezbednosti hrane

фебруар 25, 2015

Brisel, 25.02.2015. – Predstavnici kosovskih vlasti i Evropske Komisije sastali su se u Briselu kako bi diskutovali o kretanjima u oblasti poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i bezbednosti hrane. Diskusija je održana u okviru redovnog dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja.

Diskusija je obuhvatila širok spektar tema kao što su povećanje kontrole uvoza hrane i životinja,  jačanje bezbednosti hrane unutar Kosova, sistematizacija unosa podataka za identifikaciju životinja, registracija i baza podataka o kretanjima životinja, uvozna i izvozna statistika o poljoprivredi, kao i učinak kosovskih institucija nadležnih za poljoprivredu i bezbednost hrane.

Tokom diskusija na sastanku dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja  zaključeno je da je kosovsko zakonodavstvo po pitanju životinjskog zdravlja i bezbednosti hrane uspostavilo dobru osnovu za primenu EU standarda, ali da Kosovo mora da uloži dodatne napore kako bi primenilo ove standarde – kao što je nastupajući premeštaj inspektora iz opština u centralnu Agenciju za hranu i veterinu i otvaranje fabrike za preradu životinjskih nusproizvoda. Pored toga, poljoprivrednici moraju  biti podstaknuti da registruju kretanje životinja, njihovo rođenje i smrt kako bi se lakše mogle rešiti bolesti životinja i kako bi se mogla pratiti hrana životinjskog porekla.

Kosovski potrošači zaslužuju da jedu jednako bezbednu i kvalitetnu hranu kao i građani Evropske unije. Komisija je naglasila da, kako bi se to dogodilo, moraju se primeniti EU standardi na svim nivoima: za kontrolu uvoza i izvoza, za registraciju životinja, u izboru prakse koja je dozvoljena za uzgoj hrane, načinu na koji se prerađuje hrana a zatim obeležava i prodaje.

Brojna tela zadužena za kontrolu je angažovano na garantovanju tih standarda: zdravstveni zvaničnici, inspektori, veterinari, laboratorije. Sva ova tela su uspostavljena na Kosovu i nalaze se u procesu primene EU standarda.  Tokom diskusija je dogovoreno da bi prehrambeni operateri, bez obzira da li su poljoprivrednici ili prerađivači hrane, takođe trebalo da promene svoje postojeće prakse kako bi ispunili ove standarde, da su, samim tim, ključni napori Kosova da ubedi svoje operatere.

Na sastanku  – gde su učesnici takođe preneli poruke organizacija civilnog društva – se takođe preispitala podrška Kosova poljoprivredi, uključujući proizvodno vezana davanja za određenu proizvodnju, kao i šeme za ruralne grantove kako bi se pomoglo poljoprivrednicima i operaterima  da pređu na EU standarde. Ove ograničene šeme su bile uspešne i širiće se kako Kosovo bude povećavalo deo svog budžeta koji dodeljuje za poljoprivredu i proizvodnju hrane. Takođe se razgovaralo i o brojnim sektorima kao što je  kosovska organska poljoprivreda u povoju i sektor vinarstva.

Takođe je u opsežno razgovarano i o šumarstvu, pošto Kosovo pokušava da izbalansira ekonomske koristi od ovako velikog resursa sa potrebom da se očuvaju šume za budućnost. Komisija je podvukla da bi eksploatacija šuma trebalo da se obavlja na održiv način, koji obuhvata i kontrolu nezakonite seče. Kosovo pokušava da se ovim pitanjem bavi kroz razne strategije i akcione planove kako na nacionalnom tako i na opštinskim nivoima.

Na sastanku se razmatralo kako da se najbolje usredsredi pomoć EU ovom sektoru. Oblast poljoprivrede i bezbednosti hrane je do sada dobila značajnu pomoć (naročito putem doprinosa EU u šemi ruralnih grantova) i to će nastaviti da bude prioritet i u budućnosti.

Osnovne informacije

Dijalog o procesu stabilizacije i pridruživanja je okvir u sklopu kojeg Evropska unija i kosovska administracija redovno diskutuju o tehničkim i poitičkim pitanjima u vezi sa evropskom agendom. PSP dijalog nadlgeda i prati kosovske rezultate u sprovođenju reformi i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sektornim i plenarnim sastancima u okviru PSP dijaloga zajedno predsedavaju Evropska unija i Vlada Kosova. Svaki sastanak rezultira zajednički dogovorenim propratnim aktivnostima koje kosovske vlasti trebaju da preduzmu.

Sedam oblasti je obuhvaćeno sektornim sastancima i oni blisko prate format dijaloga koji EU ima sa ostalim kandidatima i potencijalnim kandidatima. Ovih sedam sektora su:

–    Pravda, sloboda i bezbednost
–    Inovacije, informatičko društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura
–    Trgovina, industrija, carina i oporezivanje
–    Unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravstvena zaštita
–    Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane
–    Saobraćaj, životna sredina, energetika, regionalni razvoj
–    Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

Vreme između sastanaka omogućuje sprovođenje preporuka i dogovorenih propratnih aktivnosti. Očekuje se da će plenarni sastanak, na kome će se raspravljati o prioritetima u sprovođenju reformi, održati jula 2015. Zaključci sa sastanaka su javni i dostupni na veb sajtu Kancelarije EU  i http://www.mei-ks.net.

Za više informacija kontaktirajte:

Kancelarija Evropske unije
Fatmire Terdevci, 038 5131 517

Ministarstvo za evropske integracije
Fljamur Saljihu, 044 344 210

Last modified: август 12, 2022

6 Responses to " Kosovo i EU diskutuju o poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i bezbednosti hrane "

 1. 무선단말기 каже:

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-diskutuju-o-poljoprivredi-sumarstvu-ribarstvu-i-bezbednosti-hrane/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-diskutuju-o-poljoprivredi-sumarstvu-ribarstvu-i-bezbednosti-hrane/ […]

 3. dewasgp каже:

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-diskutuju-o-poljoprivredi-sumarstvu-ribarstvu-i-bezbednosti-hrane/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-diskutuju-o-poljoprivredi-sumarstvu-ribarstvu-i-bezbednosti-hrane/ […]

 5. penis enlargement каже:

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-diskutuju-o-poljoprivredi-sumarstvu-ribarstvu-i-bezbednosti-hrane/ […]

 6. Ezugi каже:

  … [Trackback]

  […] There you can find 79768 additional Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-diskutuju-o-poljoprivredi-sumarstvu-ribarstvu-i-bezbednosti-hrane/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *