Integrimi Evropian

Konsultacije sa civilnim društvom o Predpristupnim Instrumentom 2014-2020

11 јуна, 2013

Priština, 11. Jun 2013 – Pod pokroviteljstvom Ministarstva za Evropske Integracije (MIE) i Pomoćne Kancelarije Evropske Komisije na Kosovu (PKEK), 11. Juna je održan konsultativni sastanak sa civilnim društvom o Nacionalnoj Strategiji Evropske Komisije o Predpristupnom Instrumentu za Kosovo 2014-2020.

Tokom sastanka, Generalni Sekretar MIE-a, g. Demush Shasha, upoznao je učesnike u vezi sa procesom pripremanja Predpristupnog Instrumenta 2014-2020 i o koracima koje su preduzele institucije u vezi sa njihovim doprinosom u okviru ovog procesa. Takođe, učesnici su upoznati i o procesu odabiranja Kosovskih prioriteta za IPA 2014-2020 i  ključnim komentarima koje su učinile Kosovske institucije u okviru pripremanja IPA 2014-2020.

G. Christof Stock, Šef Operacija PKEU-a je upoznao učesnike o trenutnom stanju usvajanja Uredbe IPA 2014-2020. Isto tako, g. Stock je upoznao učesnike u vezi sa novinama koje će doneti IPA 2014-2020 u odnosu na IPA 2007-2013. G. Stock je posebno istakao da jedna od ključnih novina će biti sektorski pristup, i tom prilikom asistencija EU-a će se usredsrediti na manje prioritete, ali sa većim finansijskim iznosima.

G. Nicola Bertolini, sa Generalnog Direktorata za Proširenje, upoznao je učesnike u vezi sa procesom uključivanja civilnog društva u okviru procesa evropskih integracija i važnosti koju Evropska Komisija pridaje ulozi civilnog društva. Isto tako, g. Bertolini je predstavio proces pripremanja Vodiča o Podršci Evropske Unije za civilno društvo u zemljama proširenja.
Tokom sastanka, civilno društvo je predstavilo niz preporuka o Predpristupnom Instrumentu za Kosovo 2014-2020. Predstavnici civilnog društva naglasili su potrebu horizontalnog uključivanja civilnog društva u svim 5 prioritetima Nacionalne Strategije Evropske Komisije o Predpristupnom Instrumentu za Kosovo 2014-2020.

Naglašena je potreba većeg fokusiranja na pitanja životne sredine, naročito u pogledu nadovezivanja pitanja zaštite životne sredine sa bezbednošću hrane, životnom ekonomijom i proizvodnjom energije. Naglašeno je da pitanje zaštite potrošača treba biti u fokusu kako bi se poboljšale opšte usluge, bilo da se radi o javnim ili privatnim uslugama, tokom perioda 2014-2020. Predstavnici civilnog društva su takođe naglasili potrebu podizanja kapaciteta lokalne samouprave u opštinskom nivou i većoj koordinaciji sa ostalim donatorima na Kosovu.

Takođe, predstavnici civilnog društva uradili niz specifičnih komentara u vezi sa Vodičem o Podršci Evropske Unije za civilno društvo u zemljama proširenja.

Nacrt Nacionalne Strategije Evropske Komisije o Predpristupnom Instrumentu za Kosovo 2014-2020 je predvideo 5 prioriteta:

(1)     vladavina zakona,
(2)     poljoprivreda,
(3)     energija i klimatska pitanja,
(4)     izgradnja institucionalnih kapaciteta, i
(5)     ekonomski i socijalni razvoj.

Tokom narednih nedelja, organizovaće se posebne konsultacije sa civilnim društvom u  specifičnim sektorima predviđenim kao prioriteti u okviru IPA IPA 2014-2020.

 

Last modified: 16 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *