Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za horizontalnu koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja

1. Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za horizontalnu koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja su:
1.1. Horizontalna koordinacija procesa izrade Vladinih dokumenata za evropske integracije, u saradnji sa Kancelarijom za političke kriterijume, Kancelarijom za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište i Kancelarijom za sektorsku politiku;
1.2. Horizontalna koordinacija praćenja i izvještavanja o implementaciji nacionalnih dokumenata evropskih integracija, uključujući jedinstvenu metodologiju i procedure;
1.3. Horizontalna koordinacija pripreme izvještaja za Evropsku komisiju o implementaciji reformi za evropske integracije;
1.4. Koordinacija izrade, u saradnji sa institucijama i drugim relevantnim subjektima, evaluacija, analiza i studija o sprovođenju reformi za evropske integracije u saradnji sa Kancelarijom za političke kriterijume, Kancelarijom za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište i Kancelarijom za sektorske Politika, izrada evaluacija, analiza i studija o provođenju reformi za evropske integracije;
1.5. Učešće u planiranju horizontalnih dokumenata Vlade i drugih sličnih dokumenata, kako bi se u njima odrazili prioriteti za evropske integracije;
2. Šef Odjeljenja za horizontalnu koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja odgovara direktoru Kancelarije.
3. Broj zaposlenih u Odjeljenju za horizontalnu koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja je tri (3).

Comments are closed.