Integrimi Evropian

Diskutohet progresi në fushën e Tregtisë, Industrisë, Doganave dhe Tatimit

23 Prill, 2014

Prishtinë, 23 prill 2014 – Sot  me 23 Prill 2014 nën organizimin e Ministrisë së Financave, Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian, u mbajt takimi i Komisionit Ekzekutiv “Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet”,  me ç’rast u diskutua për progresin dhe zhvillimet në fushat e politikave të industrisë dhe Ndërmarrjeve të Vogla dhe të mesme, doganave dhe tatimeve.

Gjatë takimit, Ministria e Integrimit Evropian prezantoj draft kontributin për Raportin e Progresit 2014. Pjesëmarrësit u dakorduan për progresin e arritur sipas fushave në vijim:

Sa i përket fushës së Industrisë dhe NVM-ve, në aspektin legjislativ është diskutuar progresi në miratimin e dy ligjeve dhe katër udhëzimeve administrative. Njëherit ,u konfirmua edhe themelimi i (3) Zonave Ekonomike, përkatësisht në Mitrovicë, Gjakovë dhe Prizren. Ne funksion te masave për përmirësimin e ambientit te biznesit është bere hapja edhe e një One –Stop –Shop në Mitrovicën e Veriut duke e rritur numrin në  gjithsejt 27. U konstatua se përparimet e bëra ne reformat e te berit biznes janë reflektuar edhe ne  ngritjen  e Kosovës   nga pozita e 96-të në të 86-te në Raportin e Bankës Botërore “Te Bërit Biznes” për vitin 2014.

Në fushën e doganës u konfirmua progres në legjislacion duke përfshirë miratimin e 2 Ligjeve dhe 7 udhëzimeve administrative si dhe miratimi i Kodit të Etikës për Zyrtarët e kufirit. Gjithashtu ka pasur progres në ngritje të kapacitetit institucional përfshirë strukturën e re organizative, formimin e njësiteve regjionale të anti – kontrabandës dhe pjesëmarrje në trajnime, punëtori të ndryshme. Është vlerësuar pozitivisht edhe funksionimi i plote operacional i Doganave ne zhdoganimin e mallrave në PKK Jarinje dhe Bërnjak dhe fillimi i shkëmbimit elektronik te informatave në mes Doganës së Kosovës dhe Doganës se Serbisë.

Në fushën e tatimeve është diskutuar për progresin në legjislacion duke përfshirë miratimin e një Ligji si dhe miratimin e Strategjisë Kombëtare të Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimin e Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2014-2018.

Gjithashtu u konfirmua progresi në ngritje të kapacitetit institucional në fushën e tatimeve. Sa i përket aspektit te implementimit, ATK ka vazhduar me avancimin e sistemit të deklarimit elektronik për bizneset. Ndërsa për të rritur deklarimin vullnetar dhe luftuar evazionin fiskal, një numër i konsideruar i vizitave janë kryer. Po ashtu, janë lëshuar njoftime automatike për borxhet te tatimpaguesit.

Sa i përket Bordit të Pavarur për Shqyrtimin e Ankesave ka pasur një rritje prej 35% të efikasitetit në rishikimin e kërkesave/rasteve të mbetura nga Bordi krahasuar me periudhën paraprake.

Kontributi për Raportin e Progresit do të dorëzohet te Komisioni Evropian zyrtarisht me 2 maj 2014. Kjo do të përbenë kontributin e pare te institucioneve për vitin 2014, ndërsa kontributi i dyte dhe final do te dorëzohet me 1 shtator 2014.

 

Last modified: 12 Gusht, 2022

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *