Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Objektivi

Objektivi: Si një institucion i bazuar në dituri duke i bashkuar disa nga profesionistët më të mirë, misioni i ynë është mbështetja e transformimit dhe reformave të Kosovës  në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Ne e arrijmë këtë synim duke i harmonizuar politikat e Republikës, duke i radhitur ligjet e saj me ato të Bashkimit Evropian dhe duke mbajtur një dialog gjithpërfshirës dhe të vazhdueshëm ndërmjet të dyjave, duke i përvetësuar standardet e larta të përsosmërisë, diturisë, përgjegjësisë dhe transparencës.  Ne jemi të përkushtuar të sjellim vlera unike evropiane si për qytetarët tanë poashtu edhe për institucionet qeveritare.

Comments are closed.