Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën Nënkomisionin e 6-të të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit për Drejtësi, Liri dhe Siguri

23 Qershor, 2022

Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë thirrur një takim më 22 dhe 23 qershor 2022 për të diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar në fushat e Drejtësisë, Lirisë dhe Sigurisë. Diskutimi u zhvillua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila ka hyrë në fuqi në prill 2016. Gjatë takimit dyditor, zyrtarët shkëmbyen mendime për fusha të ndryshme që lidhen me sundimin e ligjit, të drejtat e themelore të njeriut dhe punët e brendshme. Në të gjitha fushat, Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve të përfshira në Agjendën e Reformave Evropiane dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit për Kosovën 2021.

Për sa i përket gjyqësorit, u mirëprit zbatimi i strategjisë dhe planit të veprimit në sektorin e sundimit të ligjit. U shkëmbyen mendime rreth mekanizmave të llogaridhënies për gjyqësorin, përfshirë rekomandimet e fundit të Komisionit të Venecias për vettingun në gjyqësor. Të dyja palët ranë dakord të përpiqen për një forcimin e integritetit në sistemin e drejtësisë nëpërmjet përmirësimit thelbësor të mjeteve ekzistuese dhe ndoshta futjes së kontrolleve të integritetit të kufizuara në institucionet e larta gjyqësore, plotësisht në përputhje me standardet përkatëse evropiane dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. BE-ja pranoi miratimin e Koncept Dokumentit për Krijimin e Fondit të Konfiskimit dhe punën për Ligjin e Këshillit Prokurorial dhe bëri thirrje për miratimin e tij në Kuvend. Këshilli Prokurorial, ndërsa autoritetet e Kosovës prezantuan strategjinë e tyre për të reduktuar numrin e lëndëve të pazgjidhura gjyqësore. U diskutua edhe për fushën e reformës në drejtësinë administrative.

Për sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, një sërë zhvillimesh legjislative BE-ja mirëpret Kodin e ri të Procedurës Penale dhe projektligjin për deklarimin e pasurisë, si dhe legjislacionin kundër pastrimit të parave. U diskutua edhe për gjendjen e projektligjit civil. Palët diskutuan gjithashtu forcimin e përpjekjeve dhe kapaciteteve për të trajtuar korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar, veçanërisht duke zhvilluar më tej rekordin. Të dyja palët ranë dakord mbi nevojën për të harmonizuar më tej legjislacionin në lidhje me sundimin e ligjit të BE-së. Palët diskutuan edhe për gjendjen në fushën e konfiskimit të pasurisë. Autoritetet e Kosovës prezantuan progresin e arritur në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, në veçanti progresin në hetimet financiare.

Për sa i përket të drejtave themelore dhe të komuniteteve jo-shumicë, BE-ja mirëpriti emërimin e një zëvendëskryeministri përgjegjës për të drejtat e njeriut dhe komunitetet, i cili duhet t’i vendosë këto çështje më lart në agjendën politike. Ombudspersoni nënvizoi situatën e përgjithshme në Kosovë dhe përfaqësuesit diskutuan progresin e përgjithshëm në zbatimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të pakicave, barazinë gjinore, lirinë e shprehjes dhe drejtësinë tranzicionale.

Në fushën e punëve të brendshme, u shkëmbyen mendime për luftën kundër terrorizmit, kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit si dhe për migrimin, azilin, trafikimin e qenieve njerëzore dhe kontrabandën e migrantëve. Kthimi dhe ripranimi në dhe nga Kosova si dhe lidhja për lëshimin e vizave Shengen sipas Kodit të rishikuar të vizave. Kosova u inkurajua të vazhdojë bashkëpunimin e saj të mirë për ripranimet me shtetet anëtare të BE-së. Të dyja palët ranë dakord se përparimi i mëtejshëm në këto fusha është thelbësor. Të dyja palët diskutuan edhe për çështjet e bashkëpunimit policor dhe atij ndërkombëtar.

Informata shtesë
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) është korniza për BE-në dhe administratën e Kosovës për të diskutuar rregullisht çështjet teknike dhe politike në lidhje me reformat që kanë të bëjnë me BE-në. Organet e MSA-së përfshijnë Këshillin e Stabilizim-Asociimit, të ndihmuar nga Komiteti i Stabilizim Asociimit, si dhe Nënkomitetet e MSA-së, të cilët mbulojnë një gamë të gjerë të acquis të BE-së. Takimet e organeve të MSA-së japin kontribut të drejtpërdrejtë në raportet vjetore të Komisionit Evropian.
Çdo takim i Nënkomisionit monitoron dhe shoqëron zbatimin e reformave të Kosovës dhe identifikon se si BE-ja mund të ndihmojë në këtë proces.
Janë shtatë fusha të mbuluara nga takimet sektoriale të nënkomisioneve, për Drejtësi, Liri dhe Siguri; Inovacioni, Shoqëria e Informacionit, Politika Sociale, Arsimi dhe Kultura; Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet; Tregu i Brendshëm, Konkurrenca, Mbrojtja e Konsumatorëve dhe Shëndetësia; Bujqësi, Peshkim, Pylltari, Siguri Ushqimore; Transporti, Mjedisi, Energjia, Ndryshimet Klimatike dhe Zhvillimi Rajonal; Çështjet Ekonomike dhe Financiare, Statistikat.
Dy fusha të tjera të mbuluara nga mbledhjet e grupeve të veçanta janë reforma në administratën publike dhe normalizimi.
Takimet e Komitetit të SA dhe të Nënkomitetit bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Çdo takim rezulton në veprimet vijuese të dakorduara së bashku që do të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës.
Koha ndërmjet takimeve mundëson zbatimin e rekomandimeve dhe veprimet vijuese të dakorduara..
Për më shumë informata kontaktoni:
Zyra e Bashkimit Evropian: Fjolla Ceku Sylejmani, +383 45 195 100 Fjolla.CEKU@eeas.europa.eu
Zyra e Kryeministrit: Flamur Salihu, +383 200 27 043, flamur.salihu@rks-gov.net

Last modified: 4 Gusht, 2022

5 Responses to " Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën Nënkomisionin e 6-të të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit për Drejtësi, Liri dhe Siguri "

 1. Sandy Harvey thotë:

  Just testing.

 2. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/kosova-dhe-bashkimi-evropian-mbajten-nenkomisionin-e-6-te-te-marreveshjes-se-stabilizim-asociimit-per-drejtesi-liri-dhe-siguri/ […]

 3. try here thotë:

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/kosova-dhe-bashkimi-evropian-mbajten-nenkomisionin-e-6-te-te-marreveshjes-se-stabilizim-asociimit-per-drejtesi-liri-dhe-siguri/ […]

 4. … [Trackback]

  […] There you can find 9819 more Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/kosova-dhe-bashkimi-evropian-mbajten-nenkomisionin-e-6-te-te-marreveshjes-se-stabilizim-asociimit-per-drejtesi-liri-dhe-siguri/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/kosova-dhe-bashkimi-evropian-mbajten-nenkomisionin-e-6-te-te-marreveshjes-se-stabilizim-asociimit-per-drejtesi-liri-dhe-siguri/ […]

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *