Integrimi Evropian

Raporti i Progresit Raporti i Progresit eshte instrument me ane te te cilit Komisioni Evropian e mat progresin e nje vendi ne permbushjen e agjendes evropiane brenda vitit kalendarik. Ky raport publikohet nje here ne vit, ne fillim te tetorit te cdo viti.

Raporti i Progresit

Raporti i Progresit të Bashkimit Europian për Kosovën 2011

20170717114401_raporti_i_progresit_per_kosoven_2011_-_shqip...

2 Nëntor, 2022

Read More

Raporti i Progresit

Raporti i Progresit të Bashkimit Europian për Kosovën 2009

raporti_i_progresit_2009_i_ke_per_kosovenperkthimi_zyrtar...

2 Nëntor, 2022

Read More