Integrimi Evropian

shpendrrustemi Author

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Traktati i Lisbonës – Verzioni i Konsoliduar

Traktati_i_Lisbones_-_Verzioni_i_Konsoliduar...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Traktati Themelues i Komunitetit Europian të Energjisë Atomike

Traktati_Themelues_i_Komunitetit_Europian_te_Energjise_Atomike...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

15 pyetje për Bashkimin Evropian

15_Pyetje_per_Bashkimin_Evropian...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Dyzet personalitete të famshme, nga A-ja në Z!

Dyzet_Personalitete_te_Famshme_nga_A-ja_ne_Z...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

E Drejta e Aksesit te Dokumenteve te Parlamentit, Keshillit dhe Komisionit Europian

E_Drejta_e_Aksesit_te_Dokumenteve_te_Parlamentit,_Keshillit_dhe_Komisionit_Europian...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Europa: Përse bëhet fjalë në përgjithësi?

Europa_-_Perse_Behet_Fjale_ne_Pergjithesi1...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Manual për përkthimin e Legjislacionit Shqiptar në Anglisht

Manual_per_Perkthimin_e_Legjislacionit_Shqiptar_ne_Anglisht...

19 Gusht, 2022

Read More