Integrimi Evropian

gezimdushi Author

Lajme

Komisioni Evropian kreu disbursimin e mjeteve financiare në vlerën 5.25 milionë euro

Komisioni Evropian kreu disbursimin e mjeteve financiare në vlerën 5.25 milionë euro, duke përmbyllur suksesshëm pagesën e fundit në...

29 Shtator, 2022

Read More

Uncategorized

Vendimi i komisionit IPA 2007 [anglisht]

IPA_2007_Annual_Programme_Programme_Description...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

MSA- Fjalor i Termave Kryesor

MSA_-_Fjalor_i_Termave_Kryesor...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Modele të Akteve të Keshillit Europian

Modele_te_Akteve_te_Keshillit_Europian...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Traktati i Lisbonës – Verzioni i Konsoliduar

Traktati_i_Lisbones_-_Verzioni_i_Konsoliduar...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Manual për Përkthimin e Legjislacionit Komunitar

Manual_per_Perkthimin_e_Legjislacionit_Komunitar...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Traktati Themelues i Komunitetit Europian të Energjisë Atomike

Traktati_Themelues_i_Komunitetit_Europian_te_Energjise_Atomike...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Manual i Përdorimit të Legjislacionit Komunitar

Manual_i_Perdorimit_te_Legjislacionit_Komunitar...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

15 pyetje për Bashkimin Evropian

15_Pyetje_per_Bashkimin_Evropian...

19 Gusht, 2022

Read More