Integrimi Evropian

fitimhoti Author

Uncategorized

Vendimi i komisionit IPA 2007 [anglisht]

IPA_2007_Annual_Programme_Programme_Description...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Western Balkans Investment Framework Strategic Orientations – 2021-2027

Western Balkans Investment Framework...

3 Dhjetor, 2021

Read More

Paketa e zgjerimit

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF...

19 Tetor, 2021

Read More

Paketa e zgjerimit

Kosovo on its European path

Enlargement Strategy   Kosovo on its European path...

14 Tetor, 2021

Read More

Paketa e zgjerimit

EU accession process

Enlargement Strategy EU accession process...

14 Tetor, 2021

Read More

IPA

REGULATION (EU) 2021/1529 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III

REGULATION (EU) 2021/1529 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession...

15 Shtator, 2021

Read More

Strategjitë

Strategjija e komunikimit dhe informimit në mbështetje të procesit të integrimit evropian të Kosovës 2018-2021

Strategjija e komunikimit dhe informimit në mbështetje të procesit të integrimit evropian të Kosovës 2018-2021...

18 Gusht, 2021

Read More